Avreise
Avreise
Navn og adresse
Betaling
Kvittering

The Last Viking


The Last Viking er et lokasjonsbasert spill hvor du interagerer med GPS på din mobiltelefon. Du skal finne lokasjoner hvor gitte oppgaver og gåter blir løst rundt det historiske området ved Bryggen i Bergen.

Innen en time skal du løse så mange oppgaver som mulig og finne utgangen ved hjelp at et løsningsord. Oppgavene dukker opp på skjermen og du må løse disse før du kan fortsette. Oppgavene er av ulik poengscore så her er det lurt å tenke strategisk. Du skal løse flest mulig oppgaver på den gitte tiden.

NB: Velg antall telefoner dere skal spille fra i feltet voksen, ikke antall personer dere er. Pris pr. telefon som spillet skal lastes ned til er kr. 490,-. Vi anbefaler max 4 personer pr. telefon.

NB: Dette er den norskspråklige versjonen av spillet.

Ved kjøp av dette produktet mottar du først en kvittering på kjøp. Du vil like etterpå motta en annen mail med informasjon om innlogging og tilgang til spillet.


  • Pris: 490 kr. per nedlastning
  • Antall personer per lag: Anbefaler max 4
  • Sted: Bryggen i Bergen

Pris kr. 490
Pr. person

Avreise
Navn og adresse
Betaling
Kvittering

VELG ANTALL PERSONER OG DATO

The Last Viking er et lokasjonsbasert spill hvor du interagerer med GPS på din mobiltelefon. Du skal finne lokasjoner hvor gitte oppgaver og gåter blir løst rundt det historiske området ved Bryggen i Bergen.

Innen en time skal du løse så mange oppgaver som mulig og finne utgangen ved hjelp at et løsningsord. Oppgavene dukker opp på skjermen og du må løse disse før du kan fortsette. Oppgavene er av ulik poengscore så her er det lurt å tenke strategisk. Du skal løse flest mulig oppgaver på den gitte tiden.

NB: Velg antall telefoner dere skal spille fra i feltet voksen, ikke antall personer dere er. Pris pr. telefon som spillet skal lastes ned til er kr. 490,-. Vi anbefaler max 4 personer pr. telefon.

NB: Dette er den norskspråklige versjonen av spillet.

Ved kjøp av dette produktet mottar du først en kvittering på kjøp. Du vil like etterpå motta en annen mail med informasjon om innlogging og tilgang til spillet.